Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Dagelijks bestuur

J. Kuin: Voorzitter
S. Dijkman: Penningmeester
R.H. Keur: Secretaris
W.J. Visser: Lid
M. Schuitemaker: Lid
B. Waardenburg-Groot: Lid
P. Tensen: Lid
F. Laan Lid

Het volledige bestuur krijgt geen vergoeding voor de activiteiten die worden verricht aan of namens de stichting.

Doelstellingen

De Stichting Oud Andijk draagt zorg voor het dagelijks beheer en onderhoud het Poldermuseum; "Het Grootslag"

Beleidsplan

De Stichting Oud Andijk vergadert 8 keer per jaar. Van deze 8 keer wordt er 2 keer vergaderd met de huurders Saet & Cruyt. De vergaderingen staan in het teken van onderhoud en beheer. Verder bepaalt het bestuur samen met de Vrienden van Oud Andijk de strategie van tentoonstellingen exposities en evenementen.