Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Film gemeentehuis andijk in ±1972

 

 

Het museum is gesticht ten tijde van de ruilverkaveling van vaarpolder het Grootslag, in de jaren 70 van de twintigste eeuw.

Onze collectie omvat gereedschappen, objecten, gebruiksvoorwerpen en documentatie.
Alle spullen zijn verkregen door schenkingen van met name particulieren.
Wij beheren onze collectie omdat zij de middelen zijn waarmee we het publiek een beeld kunnen geven van het leven en werken in de voormalige vaarpolder.
Dit leven bestaat nog in de herinnering van veel suppoosten, welke dan ook een kleurrijk verhaal kunnen vertellen bij het gepresenteerde.

Momenteel wordt er druk gewerkt in ons depot, om de collectie te digitaliseren. Hierin zullen wij onze hele (niet tentoongstelde) collectie naast het museum onder kunnen brengen, en daardoor hebben we de mogelijkheid eenvoudiger van presentatie te wisselen.

Als aanvulling op onze collectie zijn wij met name op zoek naar gebruiksvoorwerpen in huis, welke door de tuinders families werden gebruikt. Denkt u daarbij aan tafelkleden, schilderijen/prenten, serviesgoed en herinneringen aan het rijke verenigingsleven.

Mocht u iets hebben waarvan u vermoedt dat het bij ons tot zijn recht zou komen, belt of e-mailt u dan het museum, dan kunnen wij altijd kijken of het geschikt is.

 

Home