Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Van poldermuseum tot Centrum voor WaterColumn Andijker 16 november 2016 1e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water.

De voorbereiding om ons poldermuseum van Museum om te vormen naar “Centrum voor Water/Museum is reeds lange tijd bekend en in gang gezet. Het moet in 2017 na een grondige verbouwing gereed zijn. De komende tijd willen wij via de Andijker hier regelmatig aandacht aan geven.
Op dit moment is Saet & Cruyt de bovenverdieping aan het ruimen en zal dit per 1 december a.s. leeg opleveren. De geplande nieuwbouw bij het Zuiderzeemuseum gaat wegens extra eisen/kosten van het ZZM definitief niet door. Ze zoeken verder naar een geschikte locatie en slaan hun spullen eerst in Enkhuizen op. In verband met de verbouwing sluit ons museum per 1 december 2016. Wij hopen met onze vrijwilligers van Stichting Oud Andijk het museum in december 2016 volledig leeg te maken.

Column Andijker 23 november 2016 2e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water.

Het museum Saet & Cruyt gaat na ruim 31 jaar naar een andere locatie. Na een grootse verbouwing in 1985 werd de bovenverdieping ingericht voor Saet & Cruyt. Door de jaren hebben zij steeds een wisselende tentoonstelling ingericht. In goed overleg is de huurovereenkomst per 31-12-2016 beëindigd.

De stappen die gezet worden om te komen tot een “Centrum voor water” vragen een andere invulling van de ruimte. Stichting Oud Andijk is daarom reeds lange tijd zich aan het oriënteren om ons museum aan te passen aan de eisen voor de toekomst. Ook onderhoud blijkt noodzakelijk.

Met veel vrijwilligers wordt het museum nu opgeruimd en leeg gehaald, dit vraagt tijd en aandacht.
Achter de schermen wordt veel nagedacht en geregeld om een boeiend en leerzaam geheel te maken van dit prachtige gebouw.
Wij hopen volgend jaar voor het zomerseizoen weer opnieuw open te kunnen gaan.
We houden u op de hoogte van alle werkzaamheden!

Column Andijker 30 november 2016 3e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Nadat de vele vrijwilligers van Saet en Cruyt de veelal kleinere voorwerpen ingepakt en verhuisd hadden, kwam de verhuiswagen voorrijden. Dekker’s Vervoersbedrijf uit Bovenkarspel heeft met haar professionele verhuizers de grote objecten overgebracht naar de tijdelijke opslag van Saet en Cruyt in Enkhuizen. Wat achterblijft is een voorlopig lege bovenverdieping.
De Stichting Oud Andijk bedankt Saet en Cruyt voor de jarenlange samenwerking en wenst haar een vruchtbare nieuwe start toe. Om met Jacob Cats te spreken: De bloem vergaet, maar ‘t is om ’t saet.
Tegelijkertijd was zondag 27 november dan ook voorlopig de laatste dag dat het Poldermuseum open was. De komende weken zullen in het teken staan van het definitief invullen van onze plannen en gaan we begin 2017 aan de uitvoering hiervan werken.
We houden u op de hoogte van alle werkzaamheden!

Column Poldermuseum 7 december 2016 4e Van poldermuseum tot Centrum voor Water

Het komen tot een nieuwe inrichting van ons museum is niet iets wat we met ons bestuur alleen op ons kunnen nemen. De bouwcommissie heeft advies gevraagd aan Grobenzo, een bureau wat gespecialiseerd is in conceptontwikkelingen voor musea. Na verschillende bezoeken is een uitgebreid rapport opgesteld. De kansen, mogelijkheden en haalbaarheid zullen uitgebreid besproken worden. Welke richting willen we op, hoe is het de afgelopen jaren gegaan, wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst. Ook met de financiën moeten we uitkomen, heel belangrijk. Met een goed doordacht plan, gedegen achtergrondinformatie over wat haalbaar is, en met het weten waar we de benodigde financiën vandaan kunnen halen hopen we in de toekomst een waardevol museum voor onze regio op te zetten. De eisen die een bezoeker aan een museum stelt zijn veranderd, dit speelt zeker mee.

Column Andijker 14 december 2016 5e Van Poldermuseum tot Centrum voor Water

Meer dan 150 jaar geleden is het stoomgemaal opgericht waar nu ons museum in is gevestigd. Het gebouw bestaat al vanaf 1863, ruim 6 jaar eerder dan het stoomgemaal in Medemblik. Vroeger was water al heel belangrijk en ook in de toekomst zal dat niet minder worden. Zijn we niet veel te zeker van ons wonen en werken hier? We liggen hier in Andijk wel -1.50 meter onder NAP. Vaak beseffen we dit niet, maar toch is het zo. Welke invloed hebben de bodemdaling, zeespiegelstijging, weersinvloeden, zout en zoet water op onze toekomst. Het IJsselmeer water hier direct achter dijk is al heel belangrijk voor ons en de komende generaties. Al deze zaken hebben wij voor ogen bij het komen tot een Centrum voor Water in ons karaktervolle gebouw van het Poldermuseum. Niet alleen informatie, maar ook het laten voelen en beleven van alles wat met water te maken heeft is ons doel. Met een goed onderbouwd plan moet het mogelijk zijn sponsoren voor ons Centrum voor Water te vinden die alles mogelijk gaan maken.

Column Andijker 23 november 2016 2e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water.

Poldermuseum Het Grootslag maakt eerste aanzet naar Centrum voor Water en plaatst 28 zonnepanelen

Op vrijdag 19 augustus heeft de SolarFabriek van Ronald Drenth uit Andijk 28 zonnepanelen geplaatst op het Poldermuseum in Andijk. Hiermee is de eerste aanzet gedaan om het museum te herpositioneren tot Het Centrum voor Water. Met de plaatsing van de zonnepanelen, welke een jaarlijkse opbrengst zullen hebben van circa 7.500 kWh. wil het museum investeren in een duurzame toekomst. Naast een grote co2 reductie die het met zich mee brengt is er ook een aanzienlijke besparing op de energiekosten voor minimaal 25 jaar.

zonnepanelen2De klimaatverandering is mede aanleiding geweest voor het museum om zich te gaan herpositioneren en vanaf 2017 te gaan richten op waterbewustzijn, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en educatie. Een water experience en een praktijkruimte voor het onderwijs zullen een belangrijke pijler gaan vormen van het Centrum voor Water. Een authentieke vergader cq seminarruimte zal ruimte bieden voor workshops, trainingen en seminars.

Het Centrum zal hiermee verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. De thema’s wonen en werken in de polder en de strijd tegen het water in het verleden en schoon drinkwater en droge voeten nu en in de toekomst zullen de boventoon voeren. Met dit initiatief zal het voormalig stoomgemaal meer dan ooit haar oorspronkelijke functie waarmaken. Het Centrum voor Water zal naar verwachting april 2017 haar deuren gaan openen. Voor de opening wordt gezocht naar een prominente Nederlander.

De zonnepanelen zijn mogelijk gemaakt door een donatie van € 10.000 uit het Cooperatiefonds van de Rabobank Westfriesland Oost. Met de slogan “Samen bereik je meer dan alleen” versterkt het Coöperatiefonds van Rabobank Westfriesland Oost de lokale samenleving. Met name door het steunen van initiatieven die passen binnen de thema’s zorg (onder andere vitale leefgemeenschap), innovatie en voedselvraagstukken. Niet alleen met geld, maar ook met faciliteiten, kennis en contacten.

De manier van ondernemen zoals die uitgevoerd wordt bij de SolarFabriek sluit naadloos aan op de filosofie van het Cooperatiefonds. De Solarfabriek draagt, net als het fonds van de Rabobank, echt een steentje bij aan de maatschappij. Van ieder systeem dat zij verkopen, gaat er ook een systeem naar een kansarm gezin in Bangladesh.

Woensdag 10 augustus is Siem Kieft op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hoorn overleden.

Voor berichtgeving naar de Andijker

 

St.O.A. NHD 26-08-2016 door NHD Pim Soeters

ANDIJK - Het Poldermuseum aan de Dijkweg in Andijk gaat met zijn tijd mee. Vorige week vrijdag werd het museum een flink stuk milieuvriendelijker na de installatie van zonnepanelen. ,,En dat is niet de laatste verandering’’, belooft Nico Brinkman, die als beheerder van het museum nauw betrokken is bij de nieuwe ontwikkelingen.

Tevreden kijken Brinkman en Ronald Drenth – eigenaar van de SolarFabriek - omhoog. De installatie van de zonnepanelen zijn net afgerond door het Andijker bedrijf. De Stichting Oud Andijk – eigenaar van het Poldermuseum – kon ze aanschaffen na een donatie van tienduizend euro van de Rabobank.

,,Zij hebben een speciaal fonds, coöperatief dividend, waaruit ze dit soort projecten steunen. Met de zonnepanelen voorzien we het hele museum van stroom’’, zegt Brinkman. ,,En ondersteunen we direct een mooi project in Bangladesh.’’

Voor elk verkocht systeem in Nederland, wordt via het bedrijf ook een systeem geleverd in Bangladesh. ,,Hiervoor werken wij samen met de stichting 1WE’’, licht Drenth toe. ,,Op die manier wordt het leven van mensen daar veiliger. Petroleumlampen worden daar bijvoorbeeld nog veel gebruikt door gezinnen die geen toegang hebben tot elektriciteit. De dampen zijn slecht voor de gezondheid en het is brandgevaarlijk. Met de systemen die wij aan hen leveren, kunnen bijvoorbeeld veilige led-lampen worden gebruikt.’’

Die maatschappelijke insteek spreekt het bestuur van Stichting Oud Andijk aan. ,,Kiezen voor een lokaal bedrijf en ook nog eens de wereld een stukje beter maken. Dat past in het straatje van de stichting’’, zegt Brinkman.

De nieuwe zonnepanelen vormen het startpunt van een reeks vernieuwingen bij het Poldermuseum. Het bestuur is momenteel druk met invulling geven aan die nieuwe plannen. ,,We willen een educatief centrum worden voor alles wat met watermanagement te maken heeft’’, legt Brinkman uit. ,,Het Poldermuseum zal alles blijven doen wat het nu doet. Dus de aandacht op 5000 jaar leven en werken in de polder zal blijven. Maar we willen op deze plek veel meer gaan doen.’’

 

Verbouwing

En dus staat een forse verbouwing op het programma die uiteindelijk moet leiden tot het ‘Poldermuseum: het Centrum voor Water’. ,,We willen hier een kenniscentrum zijn voor bestuurders, bedrijven, leerlingen burgers en toeristen en zo waterbewustzijn op de kaart zetten’’, vertelt Brinkman.

,,We zitten in een pand dat voorheen een stoomgemaal was. Een duidelijke link met water dus. In onze ogen is dit dan ook de plek waar verleden, heden en toekomst samen kunnen komen en waar we kunnen uitdragen hoe we op een bewuste en verantwoorde wijze met water en klimaatverandering om kunnen gaan. Dat gaan we onder andere doen door colleges, masterclasses, exposities en seminars te houden.’’

Voor de educatieve projecten wordt samengewerkt met onder andere het IVN West-Friesland, PWN, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de Hogeschool van Amsterdam en het bedrijf Passie@Water.

,,Uiteindelijk moet het poldermuseum in Andijk dé plek worden waar je naar toe gaat als je iets over water wilt leren en hoe we daar op een verantwoorde en bewuste manier mee kunnen omgaan. We hopen in april 2017 de vernieuwde deuren te openen.’’

De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe zonnepanelen van het Poldermuseum.

zonnepanelen

tappunt01 Nieuw Drinkwater tappunt bij het museum. Aangeboden door PWN, RWS en Waterschap op 24 juni 2016. tappunt02 Opening Drinkwatertappunt 24-06-2016 en overhandiging aan de inwoners en de Gemeente Medemblik.
v.l.n.r. Ruud Maarschall , funtie waterketen en duurzaamheid waterschap HHNK.
Nancy Scheijven, directeur Netwerk Management Rijkswaterstaat-RWS.
Wethouder Harry Nederpelt Gemeente Medemblik.
Loet Rosenthal, sector manager PWN.
tappunt03 Frans Laan vulde hier zijn flesje/beker en beschikbaar gesteld door PWN tappunt04 De eerste fietsers staan al in de rij voor het watertappunt

Rijkswaterstaat website