Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

Deze Stichting heeft als doel het Poldermuseum (1863) in stand te houden. Zij wil transformeren tot “Centrum voor Water” en samenwerken met bijv Natuurmonumenten en IVN. Het Centrum wil klimaat en waterbewustzijn centraal stellen en krijgt o.a een educatief karakter. STEM OP DIT INITIATIEF!

Van poldermuseum tot Centrum voor WaterAmbitieuze plannen Poldermuseum Andijk

Het Poldermuseum in Andijk staat leeg. Sinds het vertrek van Museum Saet en Cruyt gebeurt er niets. Maar ambitieuze plannen liggen klaar om het museum nieuw leven in te blazen als het Centrum voor Water. Gemikt wordt op 15.000 bezoekers per jaar. ,,Het is de bedoeling dat kinderen hier dingen zelf ontdekken door aan de slag te gaan’’, zegt Siem Dijkman van Oud Andijk.

,,We willen educatieve programma’s maken, over natuur, milieu, duurzaamheid en waterbeheer. We mikken op de gezinnen uit de buurt, toeristen, dagjesmensen en het onderwijs. Vanuit het centrum zijn fiets- en wandeltochten te maken, bijvoorbeeld naar de Koopmanspolder hier achter de dijk, waar geëxperimenteerd wordt met het waterpeil.’’

,,We willen de mensen waterbewust en klimaatbewust maken’’, vult Nico Brinkman aan. Hij is beheerder van het Poldermuseum. ,,We kunnen over een paar maanden al iets laten zien. Dan komt hier een pop-up expositie van drie watertafels van Guido van Belle, waarmee kinderen aan de slag kunnen. Het maakt ze bewust van de grote thema’s waar we nu mee te maken hebben: opwarming van de aarde, extremer weer enzovoorts.’’

Oude techniek

Oud Andijk werd in 1974 eigenaar van het gebouw, dat toen zijn functie als poldergemaal verloor. Het antieke elektrische gemaal is nog altijd in het pand aanwezig. Dijkman: ,,Een prachtig stukje oude techniek. Dat willen we terug in het zicht brengen door een binnenmuur te slopen. Dan hebben we een prachtige ruimte voor workshops en vergaderingen.’’

De lokale geschiedenis wordt in het Centrum voor Water niet helemaal overboord gegooid. Het verhaal van de watersnoodramp waarvoor heldhaftige Andijkers West-Friesland in 1916 behoedden krijgt er ook aandacht. Jos Kuin van Oud Andijk: ,,Er zijn veel musea waar de lokale geschiedenis wordt verteld. Daarmee onderscheid je je niet.’’

Ideeën genoeg dus, maar wel gaapt er nog een flink financieel gat tussen de plannen en de uitvoering. Oud Andijk kan drie ton bij de bank lenen voor de verbouwing van het pand, maar er zijn dan nog enkele tonnen nodig voor de inrichting van het Centrum voor Water. De Andijkers willen fondsen aanschrijven en hopen dat instanties als PWN, het Hoogheemraadschap en de provincie willen investeren, maar richten de blik nu ook nadrukkelijk naar de gemeente Medemblik voor een eenmalige bijdrage om het centrum te kunnen starten en voor een exploitatiesubsidie.

Jos Kuin: ,,De gemeenteraad heeft geld uitgetrokken voor de musea in Medemblik en Kasteel Radboud. Wij hopen dat we niet achter het net vissen en stappen naar de politiek. Onze plannen zijn al lang bekend bij de gemeente en zijn vorig jaar enthousiast ontvangen. Dit moet weer de parel van Andijk worden. Maar zonder subsidie lukt het niet.’’

,,Het is de bedoeling dat kinderen hier dingen zelf ontdekken door aan de slag te gaan’’, zegt Siem Dijkman van Oud Andijk. ,,We willen educatieve programma’s maken, over natuur, milieu, duurzaamheid en waterbeheer. We mikken op de gezinnen uit de buurt, toeristen, dagjesmensen en het onderwijs. Vanuit het centrum zijn fiets- en wandeltochten te maken, bijvoorbeeld naar de Koopmanspolder hier achter de dijk, waar geëxperimenteerd wordt met het waterpeil.’’

Van poldermuseum tot Centrum voor WaterColumn Andijker 16 november 2016 1e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water.

De voorbereiding om ons poldermuseum van Museum om te vormen naar “Centrum voor Water/Museum is reeds lange tijd bekend en in gang gezet. Het moet in 2017 na een grondige verbouwing gereed zijn. De komende tijd willen wij via de Andijker hier regelmatig aandacht aan geven.
Op dit moment is Saet & Cruyt de bovenverdieping aan het ruimen en zal dit per 1 december a.s. leeg opleveren. De geplande nieuwbouw bij het Zuiderzeemuseum gaat wegens extra eisen/kosten van het ZZM definitief niet door. Ze zoeken verder naar een geschikte locatie en slaan hun spullen eerst in Enkhuizen op. In verband met de verbouwing sluit ons museum per 1 december 2016. Wij hopen met onze vrijwilligers van Stichting Oud Andijk het museum in december 2016 volledig leeg te maken.

Column Andijker 23 november 2016 2e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water.

Het museum Saet & Cruyt gaat na ruim 31 jaar naar een andere locatie. Na een grootse verbouwing in 1985 werd de bovenverdieping ingericht voor Saet & Cruyt. Door de jaren hebben zij steeds een wisselende tentoonstelling ingericht. In goed overleg is de huurovereenkomst per 31-12-2016 beëindigd.

De stappen die gezet worden om te komen tot een “Centrum voor water” vragen een andere invulling van de ruimte. Stichting Oud Andijk is daarom reeds lange tijd zich aan het oriënteren om ons museum aan te passen aan de eisen voor de toekomst. Ook onderhoud blijkt noodzakelijk.

Met veel vrijwilligers wordt het museum nu opgeruimd en leeg gehaald, dit vraagt tijd en aandacht.
Achter de schermen wordt veel nagedacht en geregeld om een boeiend en leerzaam geheel te maken van dit prachtige gebouw.
Wij hopen volgend jaar voor het zomerseizoen weer opnieuw open te kunnen gaan.
We houden u op de hoogte van alle werkzaamheden!

Column Andijker 30 november 2016 3e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Nadat de vele vrijwilligers van Saet en Cruyt de veelal kleinere voorwerpen ingepakt en verhuisd hadden, kwam de verhuiswagen voorrijden. Dekker’s Vervoersbedrijf uit Bovenkarspel heeft met haar professionele verhuizers de grote objecten overgebracht naar de tijdelijke opslag van Saet en Cruyt in Enkhuizen. Wat achterblijft is een voorlopig lege bovenverdieping.
De Stichting Oud Andijk bedankt Saet en Cruyt voor de jarenlange samenwerking en wenst haar een vruchtbare nieuwe start toe. Om met Jacob Cats te spreken: De bloem vergaet, maar ‘t is om ’t saet.
Tegelijkertijd was zondag 27 november dan ook voorlopig de laatste dag dat het Poldermuseum open was. De komende weken zullen in het teken staan van het definitief invullen van onze plannen en gaan we begin 2017 aan de uitvoering hiervan werken.
We houden u op de hoogte van alle werkzaamheden!

Column Poldermuseum 7 december 2016 4e Van poldermuseum tot Centrum voor Water

Het komen tot een nieuwe inrichting van ons museum is niet iets wat we met ons bestuur alleen op ons kunnen nemen. De bouwcommissie heeft advies gevraagd aan Grobenzo, een bureau wat gespecialiseerd is in conceptontwikkelingen voor musea. Na verschillende bezoeken is een uitgebreid rapport opgesteld. De kansen, mogelijkheden en haalbaarheid zullen uitgebreid besproken worden. Welke richting willen we op, hoe is het de afgelopen jaren gegaan, wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst. Ook met de financiën moeten we uitkomen, heel belangrijk. Met een goed doordacht plan, gedegen achtergrondinformatie over wat haalbaar is, en met het weten waar we de benodigde financiën vandaan kunnen halen hopen we in de toekomst een waardevol museum voor onze regio op te zetten. De eisen die een bezoeker aan een museum stelt zijn veranderd, dit speelt zeker mee.

Column Andijker 14 december 2016 5e Van Poldermuseum tot Centrum voor Water

Meer dan 150 jaar geleden is het stoomgemaal opgericht waar nu ons museum in is gevestigd. Het gebouw bestaat al vanaf 1863, ruim 6 jaar eerder dan het stoomgemaal in Medemblik. Vroeger was water al heel belangrijk en ook in de toekomst zal dat niet minder worden. Zijn we niet veel te zeker van ons wonen en werken hier? We liggen hier in Andijk wel -1.50 meter onder NAP. Vaak beseffen we dit niet, maar toch is het zo. Welke invloed hebben de bodemdaling, zeespiegelstijging, weersinvloeden, zout en zoet water op onze toekomst. Het IJsselmeer water hier direct achter dijk is al heel belangrijk voor ons en de komende generaties. Al deze zaken hebben wij voor ogen bij het komen tot een Centrum voor Water in ons karaktervolle gebouw van het Poldermuseum. Niet alleen informatie, maar ook het laten voelen en beleven van alles wat met water te maken heeft is ons doel. Met een goed onderbouwd plan moet het mogelijk zijn sponsoren voor ons Centrum voor Water te vinden die alles mogelijk gaan maken.

Column Andijker 23 november 2016 2e Van Poldermuseum naar Centrum voor Water.

Poldermuseum Het Grootslag maakt eerste aanzet naar Centrum voor Water en plaatst 28 zonnepanelen

Op vrijdag 19 augustus heeft de SolarFabriek van Ronald Drenth uit Andijk 28 zonnepanelen geplaatst op het Poldermuseum in Andijk. Hiermee is de eerste aanzet gedaan om het museum te herpositioneren tot Het Centrum voor Water. Met de plaatsing van de zonnepanelen, welke een jaarlijkse opbrengst zullen hebben van circa 7.500 kWh. wil het museum investeren in een duurzame toekomst. Naast een grote co2 reductie die het met zich mee brengt is er ook een aanzienlijke besparing op de energiekosten voor minimaal 25 jaar.

zonnepanelen2De klimaatverandering is mede aanleiding geweest voor het museum om zich te gaan herpositioneren en vanaf 2017 te gaan richten op waterbewustzijn, klimaatbestendigheid, duurzaamheid en educatie. Een water experience en een praktijkruimte voor het onderwijs zullen een belangrijke pijler gaan vormen van het Centrum voor Water. Een authentieke vergader cq seminarruimte zal ruimte bieden voor workshops, trainingen en seminars.

Het Centrum zal hiermee verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden. De thema’s wonen en werken in de polder en de strijd tegen het water in het verleden en schoon drinkwater en droge voeten nu en in de toekomst zullen de boventoon voeren. Met dit initiatief zal het voormalig stoomgemaal meer dan ooit haar oorspronkelijke functie waarmaken. Het Centrum voor Water zal naar verwachting april 2017 haar deuren gaan openen. Voor de opening wordt gezocht naar een prominente Nederlander.

De zonnepanelen zijn mogelijk gemaakt door een donatie van € 10.000 uit het Cooperatiefonds van de Rabobank Westfriesland Oost. Met de slogan “Samen bereik je meer dan alleen” versterkt het Coöperatiefonds van Rabobank Westfriesland Oost de lokale samenleving. Met name door het steunen van initiatieven die passen binnen de thema’s zorg (onder andere vitale leefgemeenschap), innovatie en voedselvraagstukken. Niet alleen met geld, maar ook met faciliteiten, kennis en contacten.

De manier van ondernemen zoals die uitgevoerd wordt bij de SolarFabriek sluit naadloos aan op de filosofie van het Cooperatiefonds. De Solarfabriek draagt, net als het fonds van de Rabobank, echt een steentje bij aan de maatschappij. Van ieder systeem dat zij verkopen, gaat er ook een systeem naar een kansarm gezin in Bangladesh.

Woensdag 10 augustus is Siem Kieft op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hoorn overleden.

Voor berichtgeving naar de Andijker