Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten

STICHTING OUD ANDIJK

Fiscaalnummer: 48.27.004

Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het jaar 2014.

Inkomsten
Ontvangen donaties
17.672

Rente inkomsten
218
_________________
17.890

Lasten
Operationele kosten
10.961

kosten
3.157
_________________
14.118

Resultaat
3.772