Koopmanspolder

HISTORIE EN HUIDIGE INRICHTING VAN DE POLDER

  • image
  • 100jaar droge voeten
infromatie
    

Twee musea onder één dak

In de musea zijn permanente exposities te bezichtigen over o.a. 5000 jaar leven en werken in de polder "Het Grootslag" en over het Nederlandse tuinzaadvak in verleden, heden en toekomst.
Bovendien is er ongeveer elke twee maanden een wissel- tentoonstelling over de meest uiteenlopende onderwerpen.
De musea zijn gevestigd in het voormalig poldergemaal "Het Grootslag"

Verkaveling

De polder "Het Grootslag" bevindt zich in Westfriesland in de driehoek Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. Het toont een landschap dat in de laatste tientallen jaren veel veranderingen heeft ondergaan. De ruilverkaveling maakte van een vaarpolder, waarin alle vervoer per schuit plaatsvond, een rijpolder. De boerderijen, tuinderswoningen en bedrijfsgebouwen stonden langs de dijken en vormden een lintbebouwing. De polder zelf, 8000 ha groot, was vóór de verkaveling niet bewoond. Nu zijn de bedrijven veelal in de polder gevestigd.

Het leven toen

Het land dat bestond uit vele kleine percelen, omgeven door talrijke sloten en rietvelden, werd omgevormd tot een gebied met grote kavels en een goede waterhuishouding. Een economische bedrijfsvoering werd hierdoor mogelijk.

Het museum werd na de verkaveling opgericht en gevestigd in het voormalige poldergemaal. Het laat vele archeologische vondsten zien en vertelt van leven en werken in de polder in vroeger eeuwen. Er is een permanente tentoonstelling die een groot aantal voorwerpen, gereedschappen en foto's omvat. Ook de West-Friese stijlkamer met personen in originele klederdracht is zeer bezienswaardig. Daarnaast zijn er elk jaar wisselende exposities met een verschillend thema.

Stichting Oud Andijk
Vereniging Vrienden van Oud Andijk

Home